จาระบี 

จาระบี สำหรับใช้ในงานหล่อลื่นชิ้นส่วนต่างๆ มีหลายชนิดให้เลือกใช้ให้เหมาะสมกับอุณหภูมิการใช้งานของเครื่องยนต์หรือเครื่องจักรต่างๆ

Lubricating Grease

Aluminium Complex Grease

Lithium E.P. Grease NLGI #3

Cup Grease NLGI #3

Chassis Grease NLGI #1 , #2