น้ำมันอุตสาหกรรม

CABIN ผลิตและจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นที่ใช้ในเครื่องจักรอุตสาหกรรม น้ำมันหล่อลื่นที่มีสารเพิ่มคุณภาพประสิทธิภาพสูงมีความเข้มข้นทำให้ช่วยยืดอายุการใช้งานของเครื่องจักรของได้นานขึ้น

Compressor Oil

Cutting Oil

Motion Oil / Slide Way

Neat Cutting Oil

Turbine Oil

White Oil / Needle Oil