เกร็ดความรู้

การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับรถที่คุณใช้

การเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิง เพื่อให้เหมาะสมกับรถที่คุณใช้รถยนต์ของเราใช้นํ้ามันชนิดไหนได้บ้าง??หลายท่านมักตั้งคำถามว่า จะเลือกใช้น้ำมันเชื้อเพลิงเบนซิน ชนิดไหนที่ดีที่สุด สำหรับรถข... ...

น้ำมันเครื่องคุณภาพสูงจำเป็นแค่ไหน

น้ำมันเครื่องมีความสำคัญในการบำรุงรักษาเครื่องยนต์ ผู้ใช้จำนวนมากยังมีความรู้เรื่องน้ำมันเครื่องน้อย หลายคนเลือกซื้อจากยี่ห้อดัง ราคาแพง การโฆษณาที่จูงใจ หรือมีการลดแลกแจกแถม ... ...

การกําหนดสีน้ำมันเบนซิน (ออกเทน 95)

สีของน้ำมันเชื้อเพลิงกําหนดขึ้นเพื่อช่วยป้องกันปัญหาการปลอมปนน้ำมัน ซึ่งหลักทั่วไปในการใช้กําหนดสีคือ น้ำมันที่มีราคาแพงและมีปริมาณการจําหน่ายสูงจะเป็นสีอ่อน น้ำมันที่ราคาถูกจ... ...

การใช้คำว่าสังเคราะห์ หรือ SYNTHETIC กับน้ำมันเครื่อง

น้ำมันเครื่องประกอบด้วยน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานผสมกับสารเคมีเพิ่มคุณภาพ ซึ่งแบ่งเป็น 3 ประเภทใหญ่ๆ ตามชนิดของน้ำมันพื้นฐานที่นำมาผลิตเป็นน้ำมันเครื่อง ดังนี้ ประเภทที่ 1 เป็นน้ำม... ...

น้ำมันหล่อลื่น

โดยทั่วไปน้ำมันหล่อลื่นมีหน้าที่หล่อลื่นชิ้นส่วนของเครื่องยนต์ และมีลักษณะเป็น แผ่นฟิล์มช่วยไม่ให้เกิดการเสียดสีโดยตรง โดยเฉพาะ ถ้าเครื่องยนต์ยิ่งเร่งยิ่งเกิด การเสียดสี... ...

รอบรู้เรื่องน้ำมันเครื่อง

สิ่งที่เราต้องเปลี่ยนบ่อยที่สุดในอายุการใช้งานของรถยนต์คันหนึ่ง สิ่งนั้นคือน้ำมันหล่อลื่นเครื่องยนต์ ที่ผมอยากจะกล่าวถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเปลี่ยนน้ำมันเครื่องท... ...