เกี่ยวกับเรา

About

เกี่ยวกับเรา

กลุ่มบริษัท มาลีออยล์… เริ่มทำธุรกิจการค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 ในชื่อ เพชรบุรีตัดใหม่บริการ โดยเริ่มจากการเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันของบริษัทน้ำมันซัมมิท และองค์กรเชื้อเพลิง (ปตท.ในปัจจุบัน) และขยายธุรกิจไปเป็นตัวแทนจำหน่ายน้ำมันหล่อลื่นของบริษัทชั้นนำของประเทศหลายบริษัท อาทิ เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ปตท. เป็นต้น

ปัจจุบัน ดำเนินธุรกิจ ในนาม บริษัท มาลีออยล์ จำกัด เป็นผู้แทนค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงให้กับบริษัทน้ำมันต่างๆ ทั้งในและ ต่างประเทศ นั่นคือ เชลล์ เอสโซ่ คาลเท็กซ์ ปตท บางจาก ไออาร์พีซี

ในปี พ.ศ. 2530

บริษัท มิตรสยามออยล์ จำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้น ในฐานะผู้ผลิตและผู้จำหน่ายน้ำมันหล่อลื่น จาระบี สำหรับงานอุตสาหกรรมและยานยนต์ภายใต้ชื่อเครื่องหมายการค้า CABIN น้ำมันเครื่องยนต์ของมิตรสยามออยล์ ได้รับการขึ้นทะเบียน จากกรมธุรกิจพลังงาน ว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพถูกต้องตามมาตรฐานสากล

ปี พ.ศ. 2532

ธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิงมีการขยายตัวอย่างต่อเนื่อง กลุ่มบริษัท มาลีออยล์ จึงได้จัดตั้งบริษัทในเครือขึ้นมาเพื่อรองรับยอดขายที่เพิ่มขึ้น ในนาม บริษัท ซี.ซี.ออยล์ จำกัด ซึ่งเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการธุรกิจค้าส่งน้ำมันเชื้อเพลิง และจนถึงปัจจุบัน กลุ่มบริษัทฯ มาลีออยล์ มีบริษัทในเครือกว่า 10 บริษัท พร้อมทั้งบุคลากรกว่า 80 ชีวิตที่พร้อมให้บริการกับลูกค้า